Корисне

Оголошення щодо проведення Конкурсу ТОВ «НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА»

Оголошення щодо проведення Конкурсу ТОВ «НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА» по відбору суб’єкту оціночної діяльності для надання послуг з проведення оцінки вартості бізнесу Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА» у відповідності до МСФЗ.
Товариство з обмеженою відповідальністю «НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА» оголошує Конкурс з відбору суб’єкту оціночної діяльності для надання послуг з оцінки вартості бізнесу.
Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах компанії-оцінщика для проведення оцінки вартості бізнесу Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКА ТРАНС ЛОГІСТИКА» станом на 01.12.2023 року.
У конкурсі можуть брати участь суб’єкти оціночної діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а також умовам конкурсу.
Умови та порядок проведення Конкурсу.
Суб’єкт оціночної діяльності повинен відповідати таким вимогам:
 • інформація про суб’єкта внесена до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;
 • достатній рівень кваліфікації та досвіду оцінювача і персоналу, який залучається до надання послуг оцінки вартості бізнесу.

 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:

 • вибір методу оцінки вартості бізнесу;
 • визначення реальної вартості Компанії;
 • визначення поточного фінансового стану, коливання вартості бізнесу та факторів, які впливають на розмір прибутку;
 • надання інформації управлінському персоналу для ефективного управління Компанією.
Строк надання Звіту – до 31.12.2023 року включно.
Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти, які:
 • не відповідають вимогам Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та цим Умовам;
 • подали до участі в Конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.
Для участі у Конкурсі претенденти подають такі документи:
 • коротке резюме про суб’єкта оціночної діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтва, сертифікатів та термін їх дії;
 • перелік основних клієнтів із зазначенням контактних осіб та телефонних номерів, по яким є можливість із ними зв’язатись у разі необхідності;
 • цінова пропозиція щодо розміру та порядку оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.
Дата початку проведення конкурсу – 15.11.2023 р.
Строк подачі документів – до 21.11.2023 року включно.
Документи надсилайте, будь ласка, електронною поштою на адреси:
info@nikatl.com.ua
а також за адресою: вул. Ризька, 12, м. Київ, 04112.
Суб’єктам оціночної діяльності, які виявили бажання брати участь у Конкурсі, фінансова звітність та інша публічна інформація надаватимуться відповідно до запиту учасника Конкурсу.
Контактні особи:
Головний бухгалтер – Литвиненко Л.В., т. (099) 783-30-10
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.
Результати Конкурсу щодо переможця буде повідомлено шляхом публікації інформації на веб-сайті Компанії та офіційним повідомленням переможця, в термін не пізніше 22.11.2023 р.